UUM


OBJEKTIF UNIVERSITI

- Untuk berperanan sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan
- Untuk menjadi pusat rujukan dalam semua aspek pengurusan
- Untuk menjadi pusat sumber yang terulung dalam bidang pengurusan


VISI

Menjadi Universiti Pengurusan Terkemuka


MISI

Merealisasikan Universiti Utara Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundingan yang terkemuka dalam bidang pengurusan secara berterusan demi menghasilkan modal insan yang mampu dan beriltizam membangunkan negara dan kemanusiaan.


NILAI-NILAI BERSAMA

- Muhasabah Diri
- Kecemerlangan
- Saling Menghormati dan Penerimaan
- Integriti
- Komunikasi
- Kesyukuran
- Pembelajaran BerterusanBIRU WARNA

Kami anak alam insan tuhan
Ngembara langit biru mencari ilmu
Berteman kebudimanan
Bina nusa bina dunia sejahtera

UNIUTAMA ibu yang tercinta
Kami doa lanjut usia bahagia
Kami janji hormati pesanmu
ILMU BUDI dan BAKTI