Barisan JKPS


JAWATANKUASA KEPIMPINAN 
DAN PEMBANGUNAN SISWA (JKPS) 2014


BARISAN MAJLIS TERTINGGI


BARISAN EXCO

DAN TIMBALAN EXCO

BIRO HAL EHWAL SISWI


BIRO KEUSAHAWANAN
BIRO SUKAN 

DAN REKREASI
BIRO INTEGRASI,
KOMUNITI DAN ANTARABANGSA
BIRO INFORMASI

DAN PENERBITAN
BIRO KEMUDAHAN,

PERKHIDMATAN DAN KEBAJIKAN
BIRO KESELAMATAN
DAN KESIHATAN
BIRO KEBUDAYAAN
DAN KESENIAN
BIRO LATIHAN
DAN AKADEMIK
BIRO KEROHANIAN
DAN PEMBANGUNAN INSAN
HAKCIPTA TERPELIHARA : 
BIRO INFORMASI DAN PENERBITAN
JAWATANKUASA KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN SISWA
DEWAN PENGINAPAN PELAJAR BANK RAKYAT
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2014